KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

Årsmöte 2014

ÅKK höll ikväll årsmöte för 2014 på Idrottsgården, tretton medlemmar deltog. Årsberättelsen och bokslut för 2013 gicks igenom och man beslöts att medlemsavgiften ligger kvar på samma nivå som tidigare, 5€ för understödande medlem, 15€ för tävlande junior och 25€ för tävlande senior och veteran. Styrelsen återvaldes i sin helhet, ordförande: Johan Lehto, Kassör: Kenneth Sandvik, Sekreterare: Ove Lehto, Vice ordförande: Anders Johansson och övriga medlemmar Marcela Sandvik och Jesper Svanfelt.

I övrig diskuterades kring hur vi skall kunna öka på medlemsantalet, hittills i år så har endast 37 personer löst medlemsavgiften, om du inte är en av dem så ser vi gärna att du understöder klubbens verksamhet genom att göra en inbetalning!

WWW.KRAFTSPORT.NU