KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK Årsmöte 2012

Ikväll höll vi årsmöte, som vanligt höll vi till i Idrottsgårdens konferensrum och elva medlemmar deltog. Vi hade stadgeenliga ärenden, d. v. s. genomgång av verksamhetsberättelse och räkenskaper för 2011 samt verksamhetsplan för 2012.

Styrelsen för 2012 ser ut som följer, ordförande Johan Lehto, viceordförande Anders Johansson, kassör Kenneth "Kenta" Sandvik, sekreterare Ove Lehto, övriga medlemmar är Marcela Sandvik och Jesper Svanfelt. Jesper är ny och ersätter Karl-Johan Sommarström.

Medlemsavgiften förblir samma som vi haft sedan 1 januari, d. v. s. 5€ för understödande medlemmar, 15€ för tävlande junior och 25€ för tävlande seniorer och veteraner.

En sak som diskuterades var det ekonomiska läget för klubben, vi har fått sänkt verksamhetsbidrag från Ålands Idrott vilket innebär att klubben inte längre i samma utsträckning kan stå för kostnaderna kring tävlingsresor. Det man från Ålands Idrott vill med detta är att de idrottare som har möjlighet skall ansöka om att ingå i deras stipendieprogram och att detta skall göra att våra lyftare kan betala mera själva. Från klubbens sida så ser vi på detta med lite blandade känslor, om de av klubbens medlemmar som har möjlighet engagerar sej så kan detta innebära att de kan betala t. ex. sina egna resor själva med sina stipendiepengar. Men då deltagande under FM nivå, t. ex. SFIM antagligen inte räcker för att man skall komma med i stipendieprogrammet och inte heller veteraner är aktuella så kommer tyvärr många av våra lyftare få betala mera ur egen ficka i framtiden. Vi tror även att det kan kännas som ett stort steg för våra juniorer att gå med i stipendieprogrammet i och med att det ställer en del krav på hur man ser på sin satsning på Idrotten, alla kanske inte är beredda att göra en flerårig satsning bara för att man siktar på att åka på t. ex. FM. Tidigare har klubben kunnat stå för större delar av kostnaderna i ett sådant fall, framtiden får utvisa om detta är positivt eller negativt.

Vi funderade också på möjligheterna till att köra webbsändningar från våra tävlingar, kanske främst SFIM i bänkpress och styrkelyft som vi arrangerar under året och det bör inte vara några större problem att få till.

Vi konstaterade också att klubben i år fyller 30år och vi siktar på att ha någon form av jubileum i samband med SFIM i styrkelyft den 1 december. Vi hoppas på att så många av våra tidigare aktiva skulle ha möjlighet att komma och följa tävlingen, eller varför inte vara med?

I övrigt inte några stora frågor, stort tack alla som deltog under mötet!


WWW.KRAFTSPORT.NU