KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

Medlemsavgiften för 2012!

Vill bara påminna alla våra medlemmar om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2012. Medlemsavgiften går oavkortat till klubbens tävlingsverksamhet så som att arrangera egna tävlingar samt tävlingsresor för våra medlemmar. Antalet medlemmar avgör också vilka bidrag vi kan söka och hur stora bidrag vi får. Alla medlemmar, också understödjande, är med andra ord viktiga! Varför inte betala in inte bara för dej utan även för övriga familjemedlemmar?

Medlemsavgiften för 2012 är 25€ för tävlande senior/veteran, 15€ för tävlande junior och 5€ för understödjande medlem. Betalas till kontonummer 557804-414794. OBS! Ange namn, ålder och adress och om möjligt så sätter du referensnummer 5555 då du betalar. Personer som vill tävla för klubben skall uppfylla kraven under §3 i klubbens stadgar.

Tackar på förhand!

WWW.KRAFTSPORT.NU