KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

Medlemsavgift för 2012

Vi hade idag ett litet föreningsmöte på gymmet, har funnits info på hemsidan och också en annons i Ålandstidningen. Nio medlemmar deltog och det som vi tog upp på mötet var medlemsavgiften för 2012. Mötet beslutade att avgiften för tävlande seniorer och veteraner höjs med tio euro till 25€/år, tävlande juniorer är fortfarande 15€/år och understödande medlem hålls kvar på 5€/år. Orsaken till den höjda avgiften är främst för att täcka omkostnader vi har för tävlingar under året med resor, hotell, anmälningsavgifter osv.

Medlemsavgiften för 2012 kan betalas in från och med den 1/1 2012 till kontonummer 557804-414794. OBS! Ange namn, ålder och adress och om möjligt så sätter du referensnummer 5555 då du betalar. Personer som vill tävla för klubben skall uppfylla kraven under §3 i klubbens stadgar.

WWW.KRAFTSPORT.NU