KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

Anmälda till SFIM i styrkelyft lördagen den 10/10

Lördagen den 10/10 arrangeras årets SFI-mästerskap i styrkelyft i Hangö. Med tanke på omständigheterna kring Covid-19 så har Finska styrkelyftsförbundet gått ut med riktlinjer kring hur tävlingsarrangemanget skall skötas för att förhindra eventuell smittspridning, tyvärr så finns dessa enbart på finska, men i korthet så säger de att de tävlande måste ha munskydd på invägning, men får själva avgöra om de ska ha på uppvärmning och tävling. Passarna måste ha munskydd och handskar. Coacher måste ha munskydd ända från invägning och genom hela tävlingen.

Preliminärt så finns det fem ÅKK-lyftare med i anmälningarna, Paulina Lindblad, Malin Olofsson, Lucas Dimic, Liam Kagg och Jakob Fagerholm, vi får se om alla kommer till start på grund av de olika förutsättingar man har kring hur smittspridningen skall hanteras och de restriktioner som finns från myndigheter och arbetsplatser.

Som vanligt så är det både en klassisk och en utrustad tävling, trettiofyra lyftare är anmälda till den klassiska tävlingen medan endast två finns med i den utrustade tävlingen. Kompletta anmälningslistor hittar du här.

WWW.KRAFTSPORT.NU