KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

40 år sedan ÅKK bildades

Ikväll är det exakt 40 år sedan föreningen Ålands Kraftsportklubb, ÅKK, bildades.

Den 18 november 1982, klockan 20:00 samlades fjorton personer på Vikingahallen för att hålla det möte där man bildade föreningen Ålands Kraftsportklubb. Man beslöt att styrelsen skulle bestå av ordförande samt 5 ledamöter, till ordförande valdes Jan-Arthur Larsson, sekreterare Åke Björklund, Kassör Erik Öström och till ledamöter Hans Mattsson, Christian Linde samt Jonny Nordman. Man utsåg också Christian Linde till speciell PR-man.

Övriga ärenden som togs upp var bland annat klubbens färger, funderingar på att ordna "Ålands starkaste person" samt att man hoppades att junioren Tommy Nordlund skulle kvala in till junior FM under följande år. Läs protokollet från mötet nedan.

Fram tills 1982 så var lyftarna en undersektion till Mariehamns IFK, Kraftsportsektionen och i årsberättelsen för 1982 så skriver man bland annat "Under den senare hälften av året höjdes tongångarna på att medlemmarna i Kraftsportsektionen skulle starta en egen förening. Detta p. g.a. att många på landsbygden icke vill tillhöra MIFK." man konstaterar också att "Under det gågna året så har kraftsporthallen i Idrottsgården blivit större, samt snyggats upp en del".

För att fira 40-åringen kommer vi under dagen i morgon lördag att hålla en gemensam träning i idrottsgårdens gym dit alla som varit aktiva i klubben under åren är välkommna. Vi avslutar sedan dagen med bastu och pizza på stan för den som är sugen. Bill man läsa mer om kraftsportens och ÅKKs historia så hittar man en sammanställning här.

Grattis ÅKK!

Update, lördag 19/11: Bra uppslutning på gymmet under lördagen, både nya och gamla medlemmar dök upp.

 

WWW.KRAFTSPORT.NU