KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK årsmöte 2021

Under kvällen hölls ÅKKs årsmöte för 2021, mötet hålls vanligen under våren men sköts upp på grund av Covid.

Mötet hölls i Idrottsgårdens konferens rum och tolv medlemmar var närvarande.

Stadgenliga ärenden behandlades så som genomgång av verksamhetsberättelse, resultatrapport och revisionsberättelse för 2020.

Emil Sundberg återvaldes till ordförande och också viceordförande Paulina Lindblad, kassör Kenneth "Kenta" Sandvik, sekreterare Ove Lehto samt Johan Lehto återvaldes till styrelsen medan Nicklas Strand valde att hoppa av och ersattes av Ann-Sofi Boman. Vi tackar Nicke för hans arbete under de år han har varit med.

Medlemsavgiften beslöts hållas kvar på samma nivå som tidigare d.v.s. 8€ för understödande medlemmar, 15€ för tävlande juniorer upp t.o.m U18 och 30€ för övriga tävlande. Passar på att påminna att betala in för nuvarande år om man inte redan gjort det, kontonummer FI0255780440014794. OBS! Ange namn, ålder och adress då du betalar och ge om möjligt 5555 som referensnummer.

Vi disskuterade kring kommande tävlingar, SFIM i styrkelyft är inbokat till den 9/10, de ÅKK-lyftare som vill åka bör så snart som möjligt se till att meddela det i ÅKK-info chatten på facebook så görs en gemensam anmälan, notera sista anmälningsdag 25/9 och båtbiljetter skall bokas av Paulina senast 24/9. Hangö som är arrangör har också sagt att man, på grund av corona läget, kommer att se över möjligheten att hålla arrangemanget som planerat så snart de vet antalet anmälda lyftare.

Vi vill också ge möjlighet att tävla här på hemmaplan och bokade därför in en klubbtävling i styrkelyft lördagen den 13/11 (flyttat från den 30/10). Vi spikade också ett datum för en klubtävling i början av nästa år, närmare bestämt lördagen den 5/2 2022.

ÅKK står också på tur som arrangör för SFIM i bänkpress under 2022, lite olika alternativ disskuterades och styrelsen kommer att försöka spika ett datum så snart som möjligt.

Det noterades också att grundande mötet för Ålands Kraftsportklubb r.f. hölls den 18/11 1982 (läs protokollet från mötet, del1, del2) och att ÅKK därmed fyller 40år nästa år! Vi siktar på att hålla någon form av arrangemang i samband med "födelsedagen", boka in i kalendern redan nu!

Lite övriga diskusioner hölls, bland annat vill vi från styrelsen uppmana våra juniorer att ansöka om ekonomisk hjälp med sina tävlingssattsningar via ÅKKs junior stipendie, info om hur man går till väga hittar man här.

Tack till alla som deltog på mötet!

 

WWW.KRAFTSPORT.NU