KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK medlemsavgift för 2017

Vi vill påminna alla våra medlemmar om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2017. Medlemsavgiften går oavkortat till klubbens tävlingsverksamhet så som att arrangera egna tävlingar här på Åland samt tävlingsresor för våra medlemmar. Ni som är aktivt tävlande inom klubben, värva gärna några understödande medlemmar också!

Medlemsavgiften för 2017 är 30€ för tävlande senior/veteran, 15€ för tävlande juniorer upp t.o.m U17 och 5€ för understödjande medlem. Betalas till kontonummer FI0255780440014794. OBS! Ange namn, ålder och adress och om möjligt så sätter du referensnummer 5555 då du betalar. Personer som vill tävla för klubben skall uppfylla kraven under §3 i klubbens stadgar. Ni som tävlar, se också denna info om förbundets licens!

Tackar på förhand!

WWW.KRAFTSPORT.NU