KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK årsmöte 2015

ÅKK höll idag årsmöte med stadgeenliga ärenden där verksamhetsberättelsen och räkenskaper för 2014 gicks igenom. Till skillnad från tidigare år så hölls mötet inte på Idrottsgården utan på Ålands Idrott i och med att Idrottsgårdens mötesrum inte var tillgängligt. Åtta medlemmar kom till mötet, stort tack till er som var med!

Styrelsen omvaldes i sin helhet och består alltså av ordförande Johan Lehto, sekreterare Ove Lehto, kassör Kenneth Sandvik och viceordförande Anders Johansson. Övriga styrelsemedlemmar är Marcela Sandvik och Jesper Svanfelt.

Medlemsavgiften hålls också kvar på samma nivå som tidigare, 5€ för understödande medlemmar och 15€ för tävlande juniorer och 25€ för övriga tävlande. Vi hoppas naturligtvis att alla betalar sin medlemsavgift och ser även gärna att våra tävlande medlemmar värvar några understödande medlemmar till klubben!

Tävlingskalendern diskuterades och det skall i princip vara klart att SFIM i bänkpress arrangeras av PV uppe i Nedervetil i samband med att SFIM i friidrott arrangeras där den 11/7, detta innebär att ÅKK sommar RAW kommer att hållas lördagen den 18/7. Datum för Åländska mästerskap i klassisk styrkelyft sattes till söndagen den 25/10.

I och med att intresset för styrkelyft just nu är rätt stort så kommer Sandra Lönn att under april hålla i fyra "pröva på styrkelyft"-kvällar på Idrottsgårdens gym, mera info om detta kommer inom kort!

Idrottsgårdens gym diskuterades och då främst kring möjligheten att utöka utrymmena ytterligare, detta är något som vi från klubben bör lyfta till Mariehamns stad. Möjligheten till sommarträning under tiden då Idrottsgården har stängt diskuterades också och målet är att våra aktiva medlemmar skall beredas möjlighet att träna där också i sommar, dock är det i likhet med förra året just aktiva medlemmar som ÅKK kan stå som ansvariga för. Övriga som vill träna på Idrottsgården under sommaren får själva vända sej till Mariehamns stad och diskutera sina möjligheter.

WWW.KRAFTSPORT.NU