KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

Årsmöte 2013

Vi hade årsmöte ikväll på Idrottsgården, tyvärr så kom endast sex medlemmar till mötet. Årsberättelsen och bokslut för 2012 gicks igenom och man beslöts att medlemsavgiften ligger kvar på samma nivå som tidigare, 5€ för understödande medlem, 15€ för tävlande junior och 25€ för tävlande senior och veteran. Styrelsen återvaldes i sin helhet, ordförande: Johan Lehto, Kassör: Kenneth Sandvik, Sekreterare: Ove Lehto, Vice ordförande: Anders Johansson och övriga medlemmar Marcela Sandvik och Jesper Svanfelt.

I övrigt så diskuterades det en hel del kring hur vi skall hantera de ekonomiska utmaningarna som de minskade verksamhetsbidragen innebär. Klubbens primära verksamhet är ju att underlätta för våra medlemmar att aktivt tävla inom styrkelyft och bänkpress genom att arrangera lokala tävlingar här på Åland samt att ordna med resor till SFI- och FM-tävlingar. I och med de minskade bidragen så kommer klubben inte längre att kunna stå för ekonomin i samma utsträckning som tidigare, till exempel så beslöts att vi då vi arrangerar lokala tävlingar kommer att ta ut en startavgift också för våra egna tävlande, dock kommer juniorer under 20år att tävla gratis. Målsättningen är att klubben skall stå för resekostnader i samband med tävlingsresor till fastlandet, det vill säga båtresor och bidrag för bensin samt kostnader för eventuell coach. Boende får dock den tävlande själv betala. Det finns möjlighet för alla som siktar på att tävla på FM-nivå att ska pengar från Ålands Idrotts stipendieprogram som då kan täcka den tävlandes kostnader. Dock konstaterades att klubb-/lagkänslan inom klubben blir lidande då det inte längre är klubben som står för ekonomin utan allt skall delas upp mellan våra aktiva och risken finns att man får osämja på grund av ekonomiska orsaker, riktigt tråkigt!

Det nämndes också några ord kring våra egna tävlingar, bland annat hur vi skall göra med ÅM-tävlingarna i framtiden, skall det vara två helt separata tävlingar eller skall vi föröka hålla både ÅM och klassiskt ÅM samtidigt.

WWW.KRAFTSPORT.NU