KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

Finlands Svenska Idrott har utsett ÅKK till 'Årets förening 2012'!

Finland Svenska Idrott är en organisation som "stöder och främjar idrott och fysisk fostran på svenska i Finland" och "verksamhetens centrala idé bygger på att FSI skall fungera som en intressebevakare för medlemsförbunden, föreningar och enskilda utövare inom idrotten på svenska i Finland". Under FSI finns alla de  fiinlandssvenska idrottsförbunden där Svenska Finlands Idrottsförbund (SFI) är en av grenförbunden tillsammans med Finlands Svenska Gymnastikförbund (FSG), Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO), Finlands Svenska Skidförbund (FSS), Svenska Finland Sportskytteförbund (SFS) samt Svenska Finlands Skolidrottsförbund (SFSI). Inom SFI så finns Kraftidrott med och där är ÅKK en av medlemsföreningarna.

FSI står som arrangörer för den Finlandssvenska Idrottsgalan som hålls nu ikväll på Sacndic Marina Congress Center i Helsingfors, där delas bland annat den Filandssvenska Bragdmedaljen ut tillsammans med priser som Ungdomspriset, Årets tränare, Årets ide samt Årets förening och just priset för Årets förening 2012 har tilldelats Ålands Kraftsport klubb!

Motiveringen till priset lyder:

Ålands kraftsportklubb är en stark förening, både när det gäller medlemmar och själva föreningsverksamheten. Under SFI-mästerskapen i kraftidrott på Åland i september var arrangemangen som föreningen ansvarade för väl genomförda och dessutom var föreningsmedlemmarnas prestationer av hög grad. Framgång efter framgång är den här föreningens melodi.

Det är naturligtvis en stor ära för vår lilla klubb att bland alla andra föreningar och klubbar som ryms under FSI få detta pris och vi inom styrelsen vill tackar allra ödmjukast för utmärkelsen! Vi vill också passa på att tacka alla våra aktiva medlemmar för sina insatser under åren, det är alla ni som frivilligt ställer upp när det behövs som får hjulen att snurra!

På plats som representanter för ÅKK under galan för att ta emot priset var Ove Lehto och Sandra Lönn.

Förra året var det Helsingfors IFK som erhöll priset, tidigare pristagare hittar man här. Vilka som fick de övriga priser som delades ut under kvällen hittar du här.

WWW.KRAFTSPORT.NU