KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

Föreningsmöte, torsdag 29/12 18:00

Vi kommer att hålla ett extra föreningsmöte torsdagen den 29/12 kl. 18:00 på gymmet. Det vi kommer att behandla är medlemsavgifterna för 2012, tidigare har vi haft 5€ för understödande medlemmar och 15€ för tävlade medlemmar. I vanliga fall bestämmer storleken på medlemsavgifterna på årsmötet som vi brukar ha i mars men då blir det lite konstigt att göra ändringar i avgifterna då när större delen av våra medlemmar redan har betalat, därför detta extra möte.

Vi har diskuterat detta i styrelsen och vi skulle vilja föreslå att avgiften för understödande hålls kvar på 5€ medan avgiften för tävlande höjs till 25€ möjligen med ett billigare alternativ för juniorer. Det är dock medlemmarna som dyker upp på mötet som är med och bestämmer så kom och säg din åsikt! Orsaken till att vi föreslår en höjd avgift är främst för att täcka omkostnader vi har för tävlingar under året med resor, hotell, anmälningsavgifter osv.

WWW.KRAFTSPORT.NU