KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK årsmöte 2022

Under kvällen hölls ÅKKs årsmöte för 2022 i Idrottsgårdens konferens, fjorton medlemmar deltog och ja, det bjöds på kaffe och bulle!

Stadgenlinga ärenden avhandlades såsom verksamhetsberättelse och ekonomi för 2021. Styrelsen återvaldes i sin helhet och ser ut enligt följande, ordförande Emil Sundberg, vice ordförande Paulina Lindblad, sekreterare Ove Lehto, kassör Kenneth "Kenta" Sandvik, övriga medlemmar är Johan Lehto och Ann-Sofi Boman.

Också medlemsavgiften för 2022 hålls kvar på samma nivå som tidigare, 8€ för understödande medlemmar, 15€ för tävlande juniorer upp t.o.m U18 och 30€ för övriga tävlande. (för den som inte redan betalat i år så kan vi passa på att påminna om det nu! Betalas in till kontonummer FI0255780440014794. OBS! Ange namn, ålder och adress då du betalar och ge om möjligt 5555 som referensnummer.)

I övrigt så konstaterades det att vi har många anmälda lyftare till ÅM i styrkelyft den 14 maj och att det också finns en rad nya lyftare anmälda, kul!

Det var också en livlig diskussion kring klubbends framtida ekonomi då Ålands Idrott under de kommande två åren kommer att göra förändingar i hur pengarna fördelas från att tidigare ha varit ett grundbidrag baserat på föreningens verksamhet så kommer det nu att börja baseras på aktivitet så som tränarledda träningar, läs mer om ändringarna här och i mera detalj här. Det konstaterades att vår sport är välldigt individuell och att träningen hittills skötts av medlemmarna själva, både med tanke på hur träningen görs men också när träningen görs vilket innebär att de redan aktiva kanske inte kommer att vara de som främst blir målgruppen ifall vi börjar med någon form av tränarledd verksamhet utan det är då snarare nybörjare som är nyfikna på sporten som blir den främsta målgruppen. Dock är det oklart vad detta kan ge i slutänden om man ser till rena pengar till klubben. Andra möjligheter som diskuterades var ökade av medlemsavgifter, minskade bidrag för tävlande utanför Åland, införande av tävlingsavgifter, indragning av junior stipendiet, sponsorer osv. Inga direkta beslut togs i detta skede då det inte är något som ändras över en dag, men det var bra diskussioner som styrelsen får ta med sej och jobba vidare på.

Stort tack till alla som deltog!

WWW.KRAFTSPORT.NU