KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK medlemsavgift 2021

Vi vill påminna alla våra medlemmar om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2021. Medlemsavgiften går oavkortat till klubbens tävlingsverksamhet så som att arrangera egna tävlingar här på Åland samt tävlingsresor för våra medlemmar. Ni som är aktivt tävlande inom klubben, värva gärna några understödande medlemmar också!

Medlemsavgiften för 2021
8€ för understödande medlemmar, 15€ för tävlande juniorer upp t.o.m U18 och 30€ för övriga tävlande. Betalas in till kontonummer FI0255780440014794.
OBS! Ange namn, födelseår och hemkommun då du betalar och ge om möjligt 5555 som referensnummer. Personer som vill tävla för klubben skall uppfylla kraven under §3 i klubbens stadgar, läs med om hur du betalar licens till förbundet osv här.

Tackar på förhand!

WWW.KRAFTSPORT.NU