KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK årsmöte 2019

ÅKK höll under kvällen årsmöte för verksamhetsåret 2018, tolv medlemmar deltog på mötet. Stageenliga ärende avhandlades, styrelse för året valdes, verksamhetsberättelsen och räkenskaper för 2018 gicks igenom.

Styrelsen ändrades lite i och med att Hanna Tainio tackade för sig och Niclas Strand valdes in istället för henne. Emil Sundberg fortsätter som ordförande, Paulina Lindblad blev vice ordförande, sekreterare Ove Lehto, kassör Kenneth Sandvik och övriga medlemmar Johan Lehto samt Nicke.

Medlemsavgiften hölls kvar på samma nivå som förra året, understödande medlemmar 8€, för tävlande junior under 18år 15€ och för juniorer över 18år, seniorer och veteraner 30€.

I övrigt diskuterades bland annat möjligheterna för klubben att stå som arrangör för ett FM under nästa år, t.ex. FM i utrustad bänkpress som skall hållas i mitten av december 2020. Ansökningarna skall vara inne redan den 1/4 i år och styrelsen pejlar möjligheterna närmare.

WWW.KRAFTSPORT.NU