KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK årsmöte 2018

Under kvällen höll vi årsmöte för 2018, nio medlemmar deltog under mötet. Stageednlga ärende avhandlades, styrelse för året valdes, verksamhetsberättelsen och räkenskaper för 2017 gicks igenom.

Styrelsen för året förblis samma som under förra året, ordförande Emil Sundberg, viceordförande Hanna Tainio, sekreterare Ove Lehto, kassör Kenneth Sandvik och övriga medlemmar Paulina Lindblad samt Johan Lehto.

Också medlemsavgiften hölls kvar på samma nivå som förra året, understödande medlemmar 8€, för tävlande junior under 18år 15€ och för juniorer över 18år, seniorer och veteraner 30€.

I övrigt så disskuterades bland datumen för för ÅM i bänkpress samt ÅM i klassisk styrkelyft, målet är nu att dessa tävlingar kommer att hållas den första helgen i september respektive mitten eller slutet av september.

Vi pratade också lite kring EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) och vad det inebär för vår verksamhet. Styrelsen har påbörjat jobbet och tagit fram registerbeskriningar och ett nytt tävlingsavtal kommer att tas fram som alla tävlade kommer att få skriva på.

 

WWW.KRAFTSPORT.NU