KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKKare prisades på den Åländska Idrottsgalan

Som vanligt då vi närmar oss slutet av januari så var det igår dags för den Åländska Idrottsgalan som liksom tidigare år arrangerades uppe i Idrottsgårdens stora hall. För ÅKKs del så var det en spännande kväll då vi hade hela fem nomineringar i de olika klassenra, Marcela Sandvik och Stina Lindell var båda nominerade till Årets idrottskvinna medan Ove Lehto och Kenneth "Kenta" Sandvik fanns med i kategorin Årets idrottsman. Ove var också nominerad till Årets prestation samt att han även var en av de som fanns med i nomineringarna till Ålandstidningens bragdmedalj.

Årets prestation gick dock till friidrottaren Hanna Wiss och Årets idrottskvinna blev också en friidrottare, Johanna Bäcklund men då Årets idrottsmann ropades upp så var det Ove som fick gå upp på scenen och hämta priset. Ålandstidningens bragdmedalj gick till Ålands öspelsherrar i volleybol. Se samtliga nominerade och pristagare här.

Utöver detta så fick även alla fyra ÅKKare gå upp på scenen för att hämta stipendier för sina internationella medaljer under året.

WWW.KRAFTSPORT.NU