KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

ÅKK årsmöte 2024

Under kvällen hölls årsmöte i Idrossgårdens konferens, tio medlemmar kom till mötet.

Stadgenliga ärenden behandlades,verksamhetsberättelse och räkenskaper för föregående år gicks igenom. Styrelse för 2024 valdes, där fortsätter Emil Sundberg som ordförande, vice ordförande Ann-Sofi Boman, sekreterare Paulina Lindblad, kassör Kenneth "Kenta" Sandvik, övriga medlemmar är Malin Olofsson och Lucas Fellman. Lucas ersätter Johan Lehto som stiger av styrelsen efter 23 år.

Medlemsavgiften hålls kvar på samma nivå som tidigare enligt nedan:

8€ för understödande medlemmar
15€ för tävlande juniorer upp t.o.m U18
30€ för övriga tävlande.

Betalas in till kontonummer FI0255780440014794. OBS! Ange namn, ålder och adress då du betalar och ge om möjligt 5555 som referensnummer. Personer som vill tävla för klubben skall uppfylla kraven under §3 i klubbens stadgar.

En del övriga frågor diskuterades, bland annat det ekonomiska läget framöver, utmaningarna med att få funktionärer till våra tävlingar och praktiska detaljer kring arrangemanget av SFI-mästerskapen i bänkpress i samband med Åland Sport Week  den 29/6.

WWW.KRAFTSPORT.NU